Ria, Bea, Paul en Jo

Ria Bolier:
Ik vind het heel mooi om de ouderen een fijne middag te bezorgen en dan de lach te zien op hun gezicht daarom vind ik Stichting LVJHV fijn!

Bea Bolier:
Ik vind het heerlijk om iets voor een ander te doen, daarom ben ik lid geworden. Eenmaal begonnen en de blije gezichten van de oudere bewoners in een tehuis te zien, hoe ze rechtop gingen zitten, mee zwaaien, en vooral meezingen, wist ik het zeker dit is een goede plek voor mij. Met heel veel plezier en voldaan help ik met het gezellig maken en een restaurant terug te brengen in een tijd van vroeger. De bewoners vinden het al prachtig voordat Joki begint met zingen. Als Joki is begonnen met zingen zie je iedereen vrolijk worden en mee doen, ook de partners en familie bedanken ons en vertellen hoe fijn de middag is geweest!

Paul Bolier:
Hoe en waarom vrijwilliger. Ik ben er gewoon ingerold. Ria en Bea zijn al bij de club. Bij slecht weer bracht ik ze naar de tehuizen en haalde ze weer op. Joki zocht nog een sterke man en zo is het gekomen. In het begin is het even wennen. Met de dames tafels rechtzetten kisten met kopjes. kleedjes enz. naar binnen brengen ende dames doen de rest. In de pauze kopjes enz. naar de keuken brengen naar de vaatwasser. Alles weer in de kisten voor transport. Na de show alles weer terugzetten. Is dat nou leuk? Ja want als je tijdens de show naar de bewoners kijkt en ziet, ze genieten en zelfs meezingen. Daar doe je het voor. Als de mensen de zaal verlaten en je wordt bedankt en ze zeggen wanneer komen jullie weer wordt ik een meter groter. Dat is waarom lk vrijwilliger ben bij de stichting en zolang het kan doe ik mee.

Jo Meeuw:
Ik ben gek van Nederlandstalige muziek. Dit kunnen we op een dag bij de ouderen brengen in het bejaarden/verzorgingshuis.
Deze mensen hebben ook gezorgd dat wij zo een mooi leven hebben tegenwoordig.
De blije gezichten, uitdrukkingen en mooie woorden van hun zijn onbetaalbaar.
Zolang ik gezond blijf wil ik iets voor hun betekenen.
Na afloop ben ik vol adrenaline en zo blij en voldaan dat me dit een boost geeft van energie. Hoop nog lang van deze fijne groep deel uit te maken.