Het beloningsbeleid

De bestuurders van Stichting Leef! voor je het vergeet zetten zich vrijwillig in. Zij ontvangen geen beloning. Bij een onkostenvergoeding zal dit hooguit gaan om eventuele gemaakte reiskosten, dan wel administratiekosten.