De bestuurssamenstelling

Martin  Brinkman (voorzitter)

Natasja Hoek (secretaris)

Wietze Jonker (penningmeester)